Jachthaven regels

Interdum et malesuada fames ac ante ipsum faucibus.

Jachthaven regels 2018-02-20T21:45:22+00:00

Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, dient de aanwijzingen van de havenmeesters op te volgen.

 • Het is op de jachthaven niet toegestaan:
  • Hinderlijk lawaai te maken, te schuren, slijpen en te schilderen
  • Te recreëren anders dan op uw boot
  • Dekzeilen los te laten hangen
  • Met afvalstoffen, olie, lenswater ed. het havencomplex te verontreinigen. U dient deze afvalstoffen zelf af te voeren.
  • Het boordtoilet te gebruiken; men is verplicht gebruik te maken van het toilet op de wal
  • Honden los te laten lopen
  • Drinkwater te gebruiken voor het schoonmaken van vaartuigen of auto’s
  • Motoren anders te laten draaien dan om het vaartuig te verplaatsen
  • Elders ligplaats in te nemen dan is aangewezen
  • Met onveilige of voor andere hinderlijke snelheid in de haven te varen
  • Het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat te laten

Een ieder is gehouden in de haven, op de bijbehorende terreinen en in de zich aldaar bevindende gebouwen orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen, dat men door zijn gedrag aanstoot geeft!

Hel is verboden om bijboten aan of onder de steigers af te meren en stootwillen aan de steigers te bevestigen.